Reactie op Toekomst - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reactie op Toekomst

De Columns > Paranormaal
Toekomst voorspellen doe ik eigenlijk niet, maar soms....  en dan is hier een reactie op de vorige column 'Toekomst'.


Reactie op de Toekomst


In de column van twee weken geleden, Paranormaal 200, gaf ik een uiteenzetting over hoe ik de toekomst zie. Niet zozeer over de gebeurtenissen die ons de komende tijd te gebeuren staan, hoewel Moeder Aarde nog wel even in beweging blijft en er op kort termijn ook nog wel geen einde aan het geweld zal komen, maar hoe het, met de ontwikkeling van de mensheid en het leven in het algemeen zal gaan.

Van oermens tot nu

Op deze column heb ik veel reacties gehad. Sommigen vinden het vreemd dat ik ineens over de toekomst schrijf omdat ik altijd heb gesteld dat ik geen 'toekomst voorspeller' ben. Anderen hebben weer heel enthousiast gereageerd omdat ze het mooi vinden dat de mensheid een ontwikkeling volgt die tot vrede en veiligheid voor iedereen zal leiden.

Voor mijzelf is het allemaal ook een beetje nieuw. Zonder dat ik er om gevraagd heb begint er zich in mij een 'weten' te ontwikkelen over een grote verandering waar de mensheid voor staat. Nu is het niet nieuw dat er grote verschuivingen plaatsvinden in onze manier van leven. Vele duizenden jaren geleden ontstond het besef dat wij niet altijd een leven hoeven te leven van zwerven en verzamelen. Duizenden jaren lang leefde onze oervoorouders in kleine groepen die zich min of meer doorlopend verplaatste op zoek naar voedsel. We verzamelde bessen, eetbare wortels, kruiden en jaagde op wild, om aan ons voedsel te komen. Toen we tot het besef kwamen dat we planten konden kweken en bepaalde dieren konden temmen werd het mogelijk om dorpen te stichten. Nu er in voldoende voedsel kon worden voorzien zonder dat iedereen er mee bezig was, ontstonden er andere beroepen en ontstond er een beschaafde maatschappij.

Duizenden jaren later voltrok zich een volgende wereld omvattende revolutie. Door vooruitgang van de techniek kwam er ruimte voor massaproductie van goederen, werd de mens mobieler en kwam de dienstverlening op gang. De gesloten, dorpse gemeenschappen verdwenen en het brood werd niet meer gebakken in de plaatselijke bakkerijen, maar door enkele in, vaak grote, fabrieken. Plotseling, in één generatie, is het menselijk vermogen om te voorzien in de basis benodigdheden voor het bestaan, enorm toegenomen. Maar, niet alleen dat. Ook de geboorteregeling is tot stand gekomen en de kennis over ziekten zal de komende jaren enorm toenemen als over enkele jaren het totale DNA van de mens als wezen bekend is.

Onze bestemming

De menselijke geest is enorm in beweging. Enkele honderden jaren geleden waren de meeste regeringen gebaseerd op religie. Zolang de mens bestaat zijn er altijd profeten, mystici, geestelijken en kunstenaars geweest die konden praten vanuit de eigen beleving, de mystieke beleving. Zij riepen hun toehoorders op zich niet alleen bezig te houden met het materiële, maar ook met het geestelijke, het spirituele. Maar ja, er kwamen volgelingen, religieuze organisaties, kerken die het inzicht van hun mystieke leiders verrationaliseerde, tot het niveau van het denken terug bracht. Allerlei zelf verzonnen regels werden belangrijk en zelfs staatswet. Dit heeft er onder andere toe geleid dat velen de dood op de brandstapel vonden. Geloven werd verplicht gesteld en dat is zo hier en daar nog steeds zo.

De nieuwe mens

Nu zien we dat er steeds meer mensen zijn die zeggen dat ze wel geloven dat er 'iets' is, maar dat ze zich niet thuis voelen in religieuze bewegingen. Deze mensen voelen dat er een verbinding met dat andere, dat niet te definiëren, dat spirituele, mogelijk is.

De belangrijkste gebeurtenis die zich op dit moment aan het voltrekken is zal voor een ware revolutie op aarde zorgen. Het materiële krijgen we als mensheid onder de knie en het zal ervoor zorgen dat er voor iedereen meer dan genoeg eten en ruimte is. Daar zal de revolutie zich niet in voltrekken, maar wel in de mens zelf. Voor het eerst in de geschiedenis van de mens zullen we ons gaan beseffen dat het leven niet slechts draait om de soort te laten voortbestaan, maar dat het ook gaat om een spirituele ontwikkeling die tot ons wezen behoort. Deze spirituele ontwikkeling is er altijd geweest en heeft ervoor gezorgd dat onze voorouders hun zwervend bestaan opgaven en hun intuïtie konden gebruiken om planten te kunnen kweken en kuddes te weiden. Ze verklaart waarom we inzichten verwierven om tot industrialisatie te komen. We ontwikkelde, democratische omgangsvormen en zijn in versneld tempo bezig deze te verfijnen. We worden meer en meer geïnspireerd door diepere spirituele gevoelens die ons aanzetten tot vriendschappelijker verhoudingen. We zijn bezig onze technologische wereld te automatiseren en onze concentratie te verleggen naar het grootsere avontuur van de spirituele, de geestelijke groei.

Zoals ik al schreef begint zich het hoe en wat langzaam in mijn geest duidelijker vormen aan te nemen. Ik zal U zeker op de hoogte houden van deze inzichten.

Voor sommige is het allemaal wellicht wat zweverig, maar zullen de eerste oervoorouders die zich ergens vestigden ook niet vreemd aangekeken zijn? Wie had vijftig jaar geleden verwacht dat de maatschappij zo ingrijpend zou veranderen? Dat we via internet beschikking zouden krijgen over zoveel informatie? Hoogstens een enkeling die dan steevast voor dromer werd uitgemaakt! Zoals ik in de column 'Paranormaal 200' al schreef zal de mens uiteindelijk beseffen dat het materiële belangrijk is, maar nooit zo belangrijk als het thuiskomen bij onszelf. Alleen dan worden we ons onze bestemming bewust.

Joke Schotanus uit Balk reageerde op de bovengenoemde column met een mooi kaartje die gemaakt is door Janny Burger, wie oren heeft.....

Thuiskomen

Ben ik op zoek
naar Ik Ben
dan vindt ik mijzelf
op een plek waar
leegte volheid is

Waar niets alles is
dan val ik stil
en weet ik
waar ik naar toe ga
en waar ik vandaan kom

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu