Aardstralen - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aardstralen

De Columns > Klachten lichaam en geest
Deze pagina gaat over aardstralen.
Voor velen is dit onderwerp wazig.

Ik heb echter heel veel problemen
kunnen oplossen door het corrigeren
van deze ziekmakende, negatieve straling 


Aardstralen

Aardstralen is een verzamelbegrip voor verschillende soorten negatieve energiebanen die mede veroorzaakt worden door waterlopen in de aarde. Ook olie, gas en metalen in de aarde spelen een rol. Deze negatieve energie­banen, die ik verder aardstralen zal noemen, hebben een negatieve invloed op mens en sommige dieren en planten. Paarden, koeien en honden b.v. kwij­nen weg, terwijl katten, uilen en mieren ze juist opzoeken. Mensen die op aardstralen leven, krijgen vroeg of laat problemen. Het is niet zo dat aardstralen ons direct ziek maken, maar wel dat ze onze weerstand aantasten. Uiteindelijk zullen we dan last krijgen op ons zwakste punt.

Ik kan me voorstellen dat U nu zegt, die Zitman kan me meer vertellen, maar ik geloof er niet in, geef mij eerst maar bewijzen. Nu, die zijn er. In landen om ons heen is veel onderzoek gedaan door erkende wetenschappers die aardstralen dan deftig geopathisch zones noemen. Met behulp van honder­den hartfilms ontdekte men dat proef­personen duidelijk meetbare veranderingen ondergingen als zij in de invloed­sfeer van een aardstraal kwamen. Hoe langer zij in zo'n gebied verbleven , hoe uitgesproken de veranderingen waren. Bij geopathisch belaste personen, men­sen die langere tijd op aardstralen verbleven, blijkt een groot aantal fysiologische veranderingen te worden gemeten, en wel de volgende:

- Pathologische verandering van de hartfilm (ECG)    
- Pathologische verandering van de hersenfilm (EEG)
- Pathologische verandering van de bloedbezinking (BSE)
- Verandering van de zuurtegraad van   het bloed (PH), het geen wijst op allerlei scheikundige reacties.
- Een tekort aan vitamines en mineralen.

Zo ziet U maar dat de wetenschap wel wat ontdekte, maar er is meer.

Enkele jaren geleden kwam ik in contact met de Poolse professor Dr. Szoskiwecz, hij behandelt kankerpatiënten in een daar speciaal voor opge­richte kliniek, en stelde dat patiënten kunnen genezen door ze uit de aard­straal zones te ver­plaatsen. Iedere kankerpatiënt die zich meldt in zijn kliniek krijgt het advies zijn huis te laten onderzoeken door een ervaren wichelroede loper. Dit omdat er helaas nog steeds geen instrument is waar mee we aardstralen kunnen meten. Ook Dr. Kasteleijn een Nederlandse Geoloog en parapsycholoog erkent dit en werkt ook met wichelroede lopers. Voor een interview dat we samen hadden bij een bekend paardenblad stelde hij: Aardstralen onttrekken energie aan het organisme, mensen kunnen zich ver­plaatsen en zo het energie verlies soms wat aanvullen. Een paard, en ook andere dieren in een be­straalde stal verkeren in een perma­nente stress toe­stand. het dier is in de regel erg vermoeid, onrustig en chagrijnig en als het dan ziek wordt blijft het dan ook langer. Verder erkent Dr. Kasteleijn ook de problemen die het slapen op aardstralen geven.

In Oostenrijk, waar men dichter bij de natuur leeft dan wij, laten steeds meer architecten de bouwplaats onderzoeken alvorens men gaat bouwen. Dit gebeur­de trouwens in China al meer dan 3000 jaar geleden ook, en nog steeds. Zelf krijg ik regelmatig het verzoek een onderzoek te doen naar de aanwezig­heid van aardstralen. Dit gebeurt in opdracht van aspirant huiseigenaren, die willen weten of er in hun eventuele nieuwe huis sprake is van aardstralen. Ook een stalinstallateur, veehouders, paardenbezitters en zelfs collega's maken gebruik van mijn diensten als wichelroede loper. Van de inmiddels overleden Hessel Wiersma leerde ik niet alleen beter met de wichelroede omgaan, ook leerde hij me een corrector te bouwen om aan de negatieve invloeden van aardstralen een einde te maken. Hessel Wiersma zelf heeft hier tientallen jaren lang talloze mensen mee kunnen helpen. Deze correctors staan nu overal in het land en zelfs ver buiten onze grenzen. In mijn praktijk zie ik dat men vaak van alles heeft geprobeerd om weer gezond te worden, maar niets slaagt, doordat de aardstralen de weerstand blijven ondermijnen. Om deze reden zal ik altijd onderzoeken of mijn patiënten geopatisch belast zijn.

Vee en Aardstralen

Ik werd eens gebeld door een kalveren­mester met problemen in de stal. De voerleverancier en andere specialisten waren al bezig geweest alles te contro­leren, maar een deel van de kalveren bleven wegkwijnen, in plaats van groeien. Op advies van de boerin, die een lezing van mij had meegemaakt, werd ik erbij geroepen. De boer moest er eigenlijk niets van hebben, maar ja, hij wilde geen ruzie met zijn vrouw. Ik constateerde in een gedeelte van de stallen sterke aardstraling. We hebben een corrector geplaatst, zonder wat te veranderen aan voer of behuizing. Na twee maanden, belde de tevreden boer mij op, de wegkwijnende kalveren waren weer helemaal in orde!

Zoals de eerder genoemde Prof. ­Szoskiewecz stelde, is er verband tussen aardstralen en kanker. De Italiaanse arts Dr. Gori uit Veerona, schreef in het jaar 1938: "Bij onderzoek vond ik dat in alle gevallen van kanker, de patiënt jarenlang boven een sterke aardstraal verbleef". Zelf vind ik dat veel chronische ziektes mede een oor­zaak vinden in aardstralen in samen­hang met andere factoren uiteraard. Er is alle reden om de factor aardstralen niet als "daar geloof ik niet in" aan de kant te schuiven. Uit het onderzoek dat naar aardstralen is verricht blijkt dat de negatieve invloed zeer vernietigend kan zijn. Gelukkig krijgen steeds meer mensen in de gaten, dat we ons hier tegen kunnen beschermen.                  

Merkwaardig genoeg geldt, dat bijen meer honing produceren boven aardstralen. Een interessant gegeven voor de imker!

Mieren, ratten, maar ook katten   zoeken de aardstralen op.
Dit in tegenstelling tot vele andere diersoorten en de mensen, die hierdoor veel problemen kunnen krijgen
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu